Livsfabriken följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter för att förhindra smittspridning av coronavirus Covid-19. Vi uppmanar våra kunder och samarbetspartners att göra detsamma. Allmänna föreskrifter kring Covid- 19, läs mer här:  Livsfabrikens följer...

läs mer