Välj en sida

LIVSFABRIKEN ETT AV 7 FÖRETAG SOM ARRANGERAR HÄLSODAGEN SKELLEFTEÅ  I januari 2018 arrangerade Livsfabriken tillsammans med Koverberg consulting en konferens på temat Mindcrossing på Munkviken utanför Lövånger. Konferensen som hade fokus samarbete mynnade ut i att de 7 konferensdeltagarna bildade nätverket NEW North Education Wellness, som sedan kom att arrangera Skellefteås första hälsodag på 13 år. Artikel: Event: Hälsodag arrangeras i Skellefteå, Norran affärsliv, 15 april 2019.