Livsfabrikens åtgärder kring Covid- 19

Livsfabrikens åtgärder angående Covid- 19 Allmänt.  Livsfabriken följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter för att förhindra smittspridning av coronavirus Covid-19. läs mer här:  Livsfabrikens följer folkhälsomyndighetens riskbedömning för arrangörer av evenemang. läs...