Välj en sida

Den 11 maj går Hälsodagen Skellefteå av stapeln, och Livsfabriken föreläser om antiinflammatorisk kost med fokus socker, sötsug och avsockring. Avsockring, ja tack! är en 45 minuters inspirationsföreläsning om socker, inflammation, sötsug och sockerberoende och om hur man finner sin inre kostnavigator.

AVSOCKRING – JA TACK! Kostföreläsning med Emma Cedergren, Livsfabriken, kl 15.00.

Emma Cedergren, kostnavigator och dietist på Livsfabriken, har med sina 17 års erfarenhet som leg. dietist i sjukvården haft förmånen att följa tusentals människor på deras hälsoresa. Hon föreläser, utbildar och ger rådgivning i livsstilsförändring, antiinflammatorisk kost, sockeravvänjning, hantering av tankar och känslor kring mat, stödjande miljöer för kost och hur man blir sin egen kostnavigator. Genom att skapa ett lugn kring kosten, kan vi bättre känna in vad kroppen behöver och undvika stress- och känsloätande. Emma vill med Livsfabriken skapa nya vägar till hälsa tillsammans med andra och arbeta hälsofrämjande för en hållbar livsstil.

Läs mer om programmet på Hälsodagen och ta del av dagens utställare, föreläsningar och workshops på Facebooksidan

Välkomna!