Välj en sida

Att prata om antiinflammatorisk kost och cancer, var mitt uppdrag som inbjuden föreläsare på Dietisternas Riksförbunds Fortbildningsdagar i norr, med ett 40-tal medverkande  dietister, forskare och utställare från Sundvall till Kiruna. Fortbildningsdagarna pågick mellan den 26-27 februari, som 2019 hölls på Medlefors konferens i Skellefteå. 

Mitt fokus på föreläsningen blev att belysa skillnaderna mellan kostråden inom landstinget/ sjukvården när det gäller kost och cancer, i jämförelse med alternativ kostrådgivning och då antiinflammatoriska kosten. Var skiljer sig rådgivningarna åt, ffa när det gäller sockerintaget, och hur kan sjukvården hitta sätt att kommunicera kost, med patienter som önskar att äta en antiinflammatorisk kost som en del av sin behandling? Är funktionell nutrition en väg att gå för framtidens dietister? 

Ur innehållet

– Cancer som en systemisk inflammation

–  Kopplingen inflammation och socker

– Olika typer av antiinflammatorisk kost

– Svenska näringsrekommendationerna respektive antiinflammatorisk kost

– Sockerintaget; rekommendationer och konsumtion

– Olika typer av socker

– Bra alternativ till socker

Tack för inbjudan till två intressanta fortbildningsdagar!