Välj en sida

När det kvinnliga affärsnätverket i norra regionen bjöd in mig att föreläsa tackade jag självklart ja. Inspirerande att träffa människor, som bidrar till en ökad tillväxt i norrland, och som verkar för att stötta kvinnligt företagande. 

Jag föreläste om det inre ledarskapet- att leda sig själv och andra i livsstilsförändring. I mitt arbete som leg. dietist i svensk sjukvård, och som projektledare för flera forsknings- och utvecklingsprojekt, där samverkan och kvalitetsgranskning stått i fokus, ville jag dela med mig av mina erfarenheter. Vad krävs för en hållbar livsstilsförändring? Vi vet att så länge vi mår bra, och har balans i livet, så äter vi ofta ganska bra, och att det är när stressen sätter in, som våra matvanor riskerar att börja halta. Jag pratade även om livsstilsförändring som ett led i den personliga utvecklingen, och om vikten att navigera sociala matsituationer, som en framgångsfaktor i hälsoarbetet.

Ur innehållet

– Att hitta sin inre Kostnavigator

–  Att äta hälsosamt är att vara annorlunda

– Varför socker är ett sånt stort problem

– Vilken diet skall jag välja?

– Vi äter våra känslor

– Kostomläggning som ger resultat

– Att skapa stödjande miljö för kost

Tack för en inspirerande dag!