Välj en sida

Vilken inspirerande dag! Eldrimer, nationells resurscenter för mathantverk, ordnade mathantverksdagar i Wilhelmina i Västerbotten, 30 januari 2019. Temat var Mathantverk och Turism. Jag deltog på dagen, i egenskap av hälsoinspiratör från Livsfabriken, och fick med mig en massa kunskap och matnyttigheter hem, inte minst om hur man kan skapa bättre förutsättningar för mathantverkare att bedriva sina verksamheter i norrlandslänen. Läs mer om Eldrimner här

Program:

9.30 Kaffe och registrering
10.00 Presentation av deltagarna
10.15 Nyheter från Eldrimner och introduktion av dagens tema
11.00 Mathantverkare berättar om sina företag och hur de jobbar för att locka besökare till sina verksamheter.
Martin Bergman, Bergmans Fisk & Vilt i Vilhelmina
Kristina Forss, Lövnäsgårdens Mathantverk & djuruppfödning i Malgomaj
12:00 Besöksnäringen i länet och landet
Kajsa Åberg, Region Västerbotten
12:30 Film från Visit Sweden
12:45 Mathantverkslunch
13:45 Mathantverk som en del i besöksnäringen.
Tor Norrman, Skärvångens Bymejeri
14:30 Några exempel på Mathantverksturism i Sverige
15.00 Gruppdiskussioner.
Hur utvecklar vi tillsammans mathantverksturismen?
15.30 Redovisning av gruppdiskussioner och avrundning av dagen
16.00 Slut på dagen

Facebookeventet