Om Livsfabriken

Livsfabriken är ett företag inom kost, hälsa och livsstilsförändring. Våra affärsområden är rådgivning, konceptutveckling, utbildning och föreläsningar.

Emma Cedergren, grundare av Livsfabriken, har 17 års erfarenhet som leg. dietist inom primärvårdsrehabilitering, projektledning, utbildning och konceptutveckling. Emma är en van föreläsare och utbildare och har haft förmånen att följa tusentals personer på deras hälsoresa. Emmas gruppkoncept inom livsstilsförändring tex “Min Livsstil” och “Mat och Mindfulness”, har haft många följare genom åren. Idag fortsätter vidareutvecklingen av koncepten genom Livsfabriken.

Läs mer om Emmas kompetens på LinkedIn