Open Clinic

Open clinic är en allmän frågestund om kost, med max 25 personer. Deltagarna får chans att ställa  frågor om kost som besvaras av kostnavigator och dietist Emma Cedergren. Övriga deltagare kommer att sitta med som åhörare, och gruppdeltagarna turas om att ställa sina frågor.

Observera att detta inte är någon individuell kostbehandling, utan en frågestund.

Mer information kommer inom kort.