KÄRLEKSMATEN

 

Livsfabrikens koncept

Kärleksmaten- knäck koden till hållbar livsstil

Kärleksmaten är konceptet för dig som vill få mer energi till livet genom att städa upp kosten från processad mat och socker. Det ger dig nycklarna till en hållbar livsstil, som fungerar, även i sociala sammanhang. Med konkreta tips och verktyg kring antiinflammatorisk kost och avsockring, som kompletteras med ett 12-stegsprogram med kreativa övningar där vi kan lära känna oss själva inifrån och ut, vad som driver oss, vår motivation, och tankar och känslor kring maten. I Kärleksmaten tar vi hänsyn till beroendeproblematiken kring socker och mjöl, och lär oss hantera sötsug och förebygga återfall. Vi har utvecklat en rad metoder med tillhörande material kring antiinflammatorisk kost, avsockring och livsstilsförändring, för att stötta dig på vägen. Välkommen till Kärleksmaten!

Kärleksmaten är ett av Livsfabrikens koncept inom hållbar livsstilsförändring, kost och hälsa.

Kärleksmatens 8 nycklar till hållbar livsstil

 1. Kärleksmaten  Bas, Balans och Avancerad– 3 nivåer på antiinflammatorisk kost
 2. Kärleksmatens Kosttypväljare, baserat på självdiagnostestet UNCOPE.
 3. Kärleksmatens Matkarta– 3 olika matplaner baserat på din nivå på kosten. 
 4. Kärleksmatens Avsockringsprocess–  i 4 faser; medvetenhet, avsockring, tankar och känslor och hälsoambassadören
 5. Kärleksmatens Avsockringstrappa – en steg- för steg metod med 8 nivåer
 6. Kärleksmatens FoodBook– recept som passar för olika sociala matsituationer
 7. Kärleksmatens Workbook- ett 12-stegsprogram med kreativa övningar. 
 8. Kärleksmatens Community– en Facebookgrupp där vi samlas, delar kunskap och stöttar varandra

Kärleksmaten events

 • Kärleksmaten Webinar – inspirationsföreläsning
 • Kärleksmaten Kurser– om antiinflammatorisk kost och avsockring. 
 • Kärleksmaten 12-stegsprogram- med kreativa övningar för hållbar livsstil
 • Kärleksmaten Kostrådgivning– med valbar SUGAR utredning vid sockerberoende
 • Kärleksmaten Retreats- 4 dagars intensiv avsockring 
 • Kärleksmaten Matlagning– kökspraktika och matglädje

Följ Livsfabrikens på Facebook för att se datum för nästföljande events inom konceptet Kärleksmaten. Observera att under våren och sommaren 2021 erbjuder vi begränsat antalet events pga andra uppdrag inom mat. Till hösten kommer vi att fylla på med fler kurser och program, samt då startar även Kärleksmatens Community! 

Kärleksmaten Bas, Balans och Avancerad

I Kärleksmaten utgår vi från 3 olika nivåer på antiinflammatorisk kost: 

 1. Kärleksmaten Bas (Medelhavskost, GF)
 2. Kärleksmatan Balans (Paleo/ stenålderkost)
 3. Kärleksmaten Avancerad (Keto/ strikt LCHF)

Du väljer din nivå på kosten med hjälp av Kärleksmatens Kosttypväljare som baseras utifrån din sockerätartyp (social sockerätare, stress- och känsloätare, eller sockerberoende), din ambitionsnivå och dina hälsomål.

Till din hjälp har du verktygen Kärleksmatens Matkarta och Kärleksmatens Foodbook, med recept och förslag på alternativ, till hjälp att lägga upp en matplan utifrån dina förutsättningar.

Avsockringstrappan & Avsockringsprocessen 

Att göra en avsockring är det mest centrala i den antiinflammatoriska kosten. I Kärleksmaten ingår en avsockringsprocess, bestående av 4 faser:  

 1. Medvetenhet
 2. Avsockring
 3. Tankar och känslor
 4. Hälsoambassadören 

I avsockringsfasen, använder vi oss av  Livsfabrikens Avsockringstrappa– en steg- för steg- metod för att trappa ur sockret, bli av med sötsuget och få hjälp att välja bra alternativ till mjöl och socker. Avsockringstrappan är indelad i 8 steg, där det första steg är kartläggning och ökad medvetenhet om din exponering av sötsaker. 

Kärleksmatens 12-stegsprogram 

Programmet hjälper dig att städa upp kosten från socker och processade livsmedel, och knäcka koden till din hållbara livsstil.  Innehåller 12 steg med kreativa övningar:  

 1.  Motivationsprocessen
 2.  Exponeringsanalysen
 3.  Kosttypväljaren
 4. Avsockringsprocessen
 5. Avsockringstrappan
 6. Dietarketyperna
 7. Situationsanalysen
 8. Känslo- och stresskalan
 9. Återfallshanteraren
 10. Min Hälsovision
 11. Stödjande miljö för kost
 12. Min matkommunikation 

dafadfafdafa

Kärleksmaten Community 

Välkommen till Kärleksmaten community, där vi som är intresserade av antiinflammatorisk kost, avsockring och hållbar livsstil, samlas, delar kunskap och stöttar varandra på vägen mot en hållbar livsstil. 

 

 Kärleksmatens community Startar hösten 2021.

 

Din dietist och kostnavigator

Emma Cedergren, dietist och kostnavigator, brinner för att hjälpa personer att städa upp kosten från processade livsmedel och socker, så att vi kan få mer energi över till att leva våra liv. Med sin bakgrund som leg. dietist i svensk sjukvård, kombinerar hon sin långa erfarenhet av kostbehandling med ny forskning kring antiinflammatorisk kost och sockerberoende. Våren 2021 är Emma färdigutbildad som Sveriges första dietist med en ettårig beroendeterapeututbildning inom mat och socker. Läs mer om utbildningen på www.bittensaddiction.com 

”Jag har haft förmånen att följa tusentals människor på deras livsstilsförändringsresa” Emma Cedergren, dietist och kostnavigator på Livsfabriken 

Testa om du är sockerberoende

Här kan du göra självtestet UNCOPE©, för att se om du ligger i riskzonen för ett sockerberoende. Tänk på att alla som äter socker, även om de äter stora mängder, inte nödvändigtvis behöver ha ett beroende. Man brukar dela in sockerätare i 3 grupper; sociala sockerätare, stress- och känsloätare (skadligt bruk) och de som har beroendesjukdomen socker- och mjölberoende.

Självdiagnostest UNCOPE © *

Testa dig själv genom att svara på dessa s k Screeningfrågor för sockermissbruk och sockerberoende. OBS! Tänk på att “sötsaker” kan ersättas med bröd, mackor, kaffebröd, pasta, flingor och dylikt.

 1. Har du, under senaste året, någonsin ätit mer “sötsaker” än du tänkt dig och/eller fortsatt använda “sötsaker” när du inte tänkt dig det? Ja/Nej
 2. Har du, under senaste året. försummat några av dina vardagliga åtaganden på grund av att du ätit för mycket “sötsaker”? Ja/Nej
 3. Har du, under senaste året, känt att du vill eller behöver ändra ditt sätt att äta eller handskas med “sötsaker”? Ja/Nej
 4. Har någon, under senaste året, t ex familj eller vänner, klagat på hur mycket eller när du äter “sötsaker” eller tror du att de skulle klagat ifall de vetat om vad och hur mycket du äter? Ja/Nej
 5. Har du, under senaste året, någonsin varit helt upptagen av tankar på när du skall få äta eller köpa “sötsaker”? Ja/Nej
 6. Har du, under senaste året, någonsin använt “sötsaker” för att lindra känslomässigt obehag, såsom nedstämdhet, ilska eller tristess? Ja/Nej

RESULTAT

 • 0-1 positivt svar= social sockerätare
 • 2-3 positiva svar= stress- och känsloätare (skadligt bruk)
 • 4-6 positiva svar= med fyra eller flera positiva svar finns en stor risk att du utvecklat ett beroende och då är en kartläggning viktig.

Vid misstanke om sockerberoende, kontakta Livsfabriken eller annan SUGAR behörig (se www.bittensaddiction.com för fler SUGAR behöriga). SUGAR är en kartläggning och utredning vid misstänkt sockerberoende.

TIPS! Läs om hur SIFO undersökte 1000 svenskars förhållande till socker, genom att använda screeningverktyget UNCOPE här 

Om SUGAR- utredning vid sockerberoende

Från och med hösten 2021 är du välkommen att boka in en SUGAR- kartläggning och utredning för socker- och mjölberoende hos oss. SUGAR står för Sugar Use General Assessment Recording och Instrumentet bygger på diagnoskriterier för skadligt bruk, missbruk och beroende av sinnesförändrande droger som beskrivs i ICD-11 (International Classification of Diseases).

SUGAR – UTREDNING GENOMGÖRS I 3 OLIKA MOMENT

 1. Svara på bedömningsfrågor (via mail) i förväg
 2. SUGAR intervjun ca 1-1,5 timme via Zoom.
 3. Återkoppling av resultatet,  muntligt och skriftligt, samt skriftlig matplan

Vid återkopplingen får du svar på om du har ett skadligt bruk, så kallat stress- och känsloätande av socker, eller om du har beroendesjukdomen socker- och mjölberoende. Intervjun svara även på, om du skulle ha ett sockerberoende, hur långt gången den är, dvs i vilken fas av beroendesjukdomen du då befinner dig.

 

Vill du läsa mer om beroendesjukdomen Sugaraddiction? Läs mer på Bitten Johnsons hemsida här