Livsfabriken

Livsfabriken

Välkommen till Livsfabriken, ett företag inom kost, hälsa och livsstilförändring. Våra affärsområden är konceptutveckling, rådgivning, utbildning och föreläsningar.

Emma Cedergren, dietist och kostnavigator på Livsfabriken, har 17 års erfarenhet av kostrådgivning, projektledning och konceptutveckling inom livsstilsförändring som leg. dietist i Stockholm. Emma är en van föreläsare och utbildare och har haft förmånen att följa tusentals personer på deras hälsoresa. Emmas gruppkoncept inom livsstilsförändring tex “Min Livsstil” och Mat och Mindfulness”, har haft många följare genom åren. Idag fortsätter vidareutvecklingen av koncepten genom företaget Livsfabriken, där Emma hjälper företag och privatpersoner att navigera i olika koster, skapa en stödjande miljö för kost, och en hållbar livsstil, i egenskap av dietist och kostnavigator.

Norran affärsliv beskriver Emmas erfarenheter kring livsstilsförändring  Läs gärna artikeln här:

Läs mer om Emmas dietistkompetens på LinkedIn

Välkommen till Livsfabriken.