SJÄLVTEST FÖR SOCKERBEROENDE

Javisst, du kan göra självtestet här, för att se om du ligger i riskzonen för ett sockerberoende, som precis som allt annat beroende (alkohol, droger, nikotin etc), är en hjärnsjukdom.

Tänk på att alla som äter socker, även om de äter stora mängder, inte nödvändigtvis behöver ha ett beroende. Man brukar dela in sockerätare i 3 grupper: sociala sockerätare, stress- och känsloätare (skadligt bruk) och de som har beroendesjukdomen socker- och mjölberoende. Boka en föreläsning, kurs eller rådgivning med oss på Livsfabriken så berättare vi mera!

Här kommer testet:

Självdiagnostest UNCOPE © *

Testa dig själv genom att svara på dessa s k Screeningfrågor för sockermissbruk och sockerberoende. OBS! Tänk på att “sötsaker” kan ersättas med bröd, mackor, kaffebröd, pasta, flingor och dylikt.

  1. Har du, under senaste året, någonsin ätit mer “sötsaker” än du tänkt dig och/eller fortsatt använda “sötsaker” när du inte tänkt dig det? JA/NEJ
  2. Har du, under senaste året. försummat några av dina vardagliga åtaganden på grund av att du ätit för mycket “sötsaker”? JA/NEJ
  3. Har du, under senaste året, känt att du vill eller behöver ändra ditt sätt att äta eller handskas med “sötsaker”? JA/NEJ
  4. Har någon, under senaste året, t ex familj eller vänner, klagat på hur mycket eller när du äter “sötsaker” eller tror du att de skulle klagat ifall de vetat om vad och hur mycket du äter? JA/NEJ
  5. Har du, under senaste året, någonsin varit helt upptagen av tankar på när du skall få äta eller köpa “sötsaker”? JA/NEJ
  6. Har du, under senaste året, någonsin använt “sötsaker” för att lindra känslomässigt obehag, såsom nedstämdhet, ilska eller tristess? JA /NEJ

Resultat:

  • 0-1 positiva svar:  socialt bruk av socker
  • 2-3 positiva svar: skadligt bruk av socker (sk- stress och känsloätare)
  • 4- 6 positiva svar: risk för beroendesjukdomen sockerberoende. Vi misstänkt sockerberoende är kartläggning viktig. Kontakta Livsfabriken, eller annan SUGAR- behörig för utredning. SUGAR är en kartläggning och utredning vid misstänkt sockerberoende.

BOKA TID för en SUGAR utredning av sockerberoende

TIPS! Läs om hur SIFO undersökte 1000 svenskars förhållande till socker, genom att använda screeningverktyget UNCOPE här