Livsfabriken följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter för att förhindra smittspridning av coronavirus Covid-19. Vi uppmanar våra kunder och samarbetspartners att göra detsamma.

Allmänna föreskrifter kring Covid- 19, läs mer här: 

Livsfabrikens följer folkhälsomyndighetens riskbedömning för arrangörer av evenemang, läs mer här:

Livsfabrikens åtgärder i samband med föreläsningen om Avsockring, den 2 april på The Great Northern, i Skellefteå:

– Begränsat publikantal. Livsfabriken har satt som maxgräns 30 deltagare (istället för 150 deltagare).

– Möjlighet att se föreläsningen via internet. Samtliga deltagare erbjuds att kunna delta i föreläsningen hemifrån via livestreaming alt inspelad videoupptagning av föreläsningen (mer info kommer inom kort), om de inte skulle ha möjlighet att närvara.
– Glest mellan stolarna. Publiken uppmanas att sitta med en tom stol emellan sig och stolsgrannen.
– Sedan tidigare mycket god tillgång till möjligheter till handtvätt med flertalet handfat och god tillgång på tvål och pappersservetter.
– Tillgång till handsprit i föreläsningslokalen.
– Tydlig information om myndigheternas bestämmelser kring smittskydd kring Covid-19 uppsatta i lokalerna där föreläsningen hålls.
– Samtliga deltagare uppmanas, skriftligen såväl som muntligen att stanna hemma och istället ta del av föreläsningen på nätet skulle de ha minsta förkylningssymtom eller om de tillhör någon av riskgrupperna, eller om de av andra skäl ej vill närvara.
– Samtliga deltagare ges information om hur de bör göra skulle de få symptom under föreläsningen.
– Föreläsningen är sedan tidigare ett så kallat ”kortare” evenemang på max 1,5 timme.
– Föreläsningen riktar sig till lokalbefolkningen, och avser inte att locka ditresande från andra län eller utlandsresenärer.
– Livsfabriken följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittskyddsspridning, och kommer göra det i fortsättningen, varför föreläsningen kan komma att helt föreläggas som ett online event, skulle andra riktlinjer komma ut fram till dagens datum 2 april för föreläsningen.

Livsfabrikens åtgärder i samband med individuella klientsamtal

– Livsfabriken erbjuder videosamtal, till samtliga kunder, vid behov.