Kostnavigatorn är livsstilsprogrammet för dig som bli din egen kostnavigator och skapa en hållbar livsstilsförändring. Genom att känna in kroppens behov, lära oss mer om kost som läker inflammation, stärker kroppen och balanserar tarmflorar, hantera tankar, känslor och navigera sociala situationer, kan vi skapa en stödjande miljö och ett lugn kring kosten, och verka som hälsoambassadörer i vårt eget och andras liv.

KOSTNAVIGATORPROGRAMMET ÄR UPPBYGGT I 4 DELAR:

DEL 1: Att bli medveten om mina matvanor och hur jag påverkas av dem

DEL 2: Detox- avvänjning från socker, snabba kolhydrater och processad mat, enligt livsfabrikens ”Steg- by-step” program.

DEL 3: Stöd i processen att hantera tankar, känslor, sug och sociala situationer kring kost

DEL 4: Bli en hälsoambassadör, skapa en stödjande miljö för kost för dig och din omgivning

Varje del utgår från ”Navigatortriangeln” som är utarbetad av Livsfabriken i samarbete med KBT- terapeut Annette Lindgren på ToMind.se. Navigatortriangeln har tre uddar; kropp, tankar/känslor respektive sociala situationer. Vi lär oss navigera kosten, i programmets alla 4 delar, enligt trianglns 3 uddar. Till hjälp för ytterligare stöd har vi ett KBT- program för kost och livsstilsförändring, utarbetat av ToMind.se.