Vård & omsorg

Livsfabriken erbjuder handledning till vård- och omsorgspersonal inom kosthållning, baserat på vår erfarenhet som legitimerad dietist och de svenska näringsrekommendationerna.

Exempel på handledning:

Personal på gruppboende, kring kost för brukare/ boende inom äldreomsorg eller handikappomsorg (LSS), tex övervikt, undervikt, enteral nutrition, dysfagi, ätstörning mfl.

Emma har 17 års erfarenhet som klinisk verksam legitimerad dietist, och jobbar idag som dietist och kostnavigator på Livsfabriken, med utbildning, föreläsningar, kostrådgivning och handledning.

För mer information kontakta Emma på info@livsfabriken.se