Stödjande miljö för kost

Har du som chef, ditt företag, organisation, kommun eller avdelning som ambition att stödja din personal i att äta hälsosammare?

Vi hjälper dig att lägga upp en strategisk plan för ditt hälsoarbete, coachar och inspirerar din personal till ett nytt tänk och hjälper till att skapa stödjande miljöer för kost.

Vi gör detta utan pekpinnar, med stor realism om människors vanor och ovanor och inte minst våra kunskaper och erfarenheter kring livstilsförändring.

Vill du veta mer kring vårat program Stödjande miljö för kost? Kontakta oss på e-post: info@livsfabriken.se