Skräddarsydda föreläsningar

Livsfabriken erbjuder skräddarsydda föreläsningar för dig och ditt företag, organisation eller för personal inom vård och omsorg, inom följande områden:

Förslag på skräddarsyddakostföreläsningar

 • Mat, inflammation och hälsa
 • Mat, kvinnor och hormoner
 • Mat, ADHD och autism
 • Mat, sex och relationer
 • Mat, tankar och känslor
 • Mat, beteende- och livstilsförändring
 • Mat, vikt och balans
 • Mat, handikapp- och äldreomsorg
 • Mat, tugg.- och sväljsbesvär
 • Mat, cancer och hälsa
 • Mat, mage och tarm
 • Mat, ätstörning och anorexi
 • Mat, socker- och beroende

Kontakta oss på info@livsfabriken.se för prisuppgift och bokning.

Föreläsare: Emma Cedergren, dietist och kostnavigator, har 17 års erfarenhet av kostbehandling olika diagnoser och åldrar, som leg. dietist inom sjukvården i Stockholm. För referenser, bokning och prisuppgifter kontakta oss på info@livsfabriken.se