North Health

North Health

NORTH HEALTH

North Health, Livsfabrikens sociala innovation har deltagit i ett flertal sammanhang:

  • Gick till slutfinal som 1 av 4 bidrag i Vinn ett AB Skellefteå, i december 2017.
  • Deltog i Social Business Board, via Coompanion Nord, mars 2018
  • Deltog i Acceleratorprogrammet på Artic Business Incubator, Skellefteå, januari tom juni 2018
  • Gick till regionfinal i innovationsstävlingen Venture Cup Nord i maj 2018  Norra Västerbotten 

Beskrivning av affärsidén 

North Health är digital plattform och navigeringssystem för upplysning och förmedling av förebyggande hälso- och friskvårdstjänster, motsvarande sjukvårdens 1177. Systemet kopplar rätt tjänst till kund, parallellt med ett omhändertagande enligt BlockChain referral system med våra kvalitetssäkrade hälsoaktörer.

Övrigt om Emma

Artikel om hemvändaren Emma, hösten 2017, folkbladet