Kostnavigatorn

Kostnavigatorn

KOSTNAVIGATORN

Kostnavigatorn är ett koncept inom Livsfabriken där vi erbjuder företag, privatpersoner och organisationer kostnavigering utifrån 4 NIVÅER AV KOSTPÅVERKAN” (kroppen, tankar, känslor, socialt och hållbarhet) samt lär ut de 5 STEG TILL  HÅLLBAR LIVSSTILSFÖRÄNDRING  (awareness, detox, support, healthambassadour, teacher).

4 NIVÅER AV KOSTPÅVERKAN: Det skall kännas bra i kroppen, skapa ett lugn kring kosten, med tankar och känslor i harmoni, och det skall vara hanterbart i sociala situationer, samt vara hållbart även för vår miljö.

5 STEG TILL HÅLLBAR LIVSSTILFÖRÄNDRING: Genom att öka medvetenheten kring hur kost och livstil påverkar oss på 4 nivåer av kostpåverkan (se nedan), kan vi börja trappa ut processade livsmedel och mat som gör oss beroende tex socker (detox) och ersätta med mat som stärker hälsan, genom denna process kan vi vara behjälpliga av stöd, både i grupp och individuellt, för att så småningom bära våra erfarenheter med oss och bli en förebild, eller hälsoambassadör till andra. I det sista steget, så utbildar vi oss vidare, för att själva bli lärare i programmet.

5 STEG TILL HÅLLBAR LIVSSTILFÖRÄNDRING- beskrivning: 

 1. Awareness/ medvetenhet
 2. Detox/städa ur kosten
 3. Support/ stöd
 4. Helthambassadeur/ Hälsoambassadör
 5. Teacher /lärare, utbildare

4 NIVÅER AV KOSTPÅVERKAN- beskrivning: 

KROPPEN

 • Mat som läker inflammationer
 • Navigera olika typer av koster
 • Lär dig känna in vad kroppen behöver
 • Blir bättre på att tolka kroppen signaler

TANKAR /KÄNSLOR

 • Hantera tankar kring mat
 • Hantera socker- och matsug

SOCIALT

 • Navigera sociala matsituationer
 • Skapa en stödjande miljö för kost

HÅLLBARHET

 • Är din livsstil hållbar i längden?
 • Är din kosthållning bra för miljön?