Konceptutveckling

Konceptutveckling

Livsfabriken driver ett flertal utvecklingsprojekt inom kost, hälsa och livsstilförändring, både egna och i samarbete med andra företagare och organisationer.

Livsfabrikens egna koncept:

  • Kostnavigatorn
  • North Health

I samarbete med andra:

  • Inre Ledarskap
  • Hälsolyftet Norr
  • Hälsodagen Skellefteå

Fler koncept och samarbeten presenteras inom kort.