Livsfabriken

Livsfabriken

Välkommen till Livsfabriken! Vi erbjuder inspiration, utbildning, rådgivning och föreläsningar inom kost, hälsa och livsstilsförändring. Vår vision är att tillsammans med andra bygga nya vägar till bättre hälsa, i syfte att förebygga stress- och livsstilsrelaterade besvär och stärka den egna hälsan hos människor.

Emma Cedergren, dietist och kostnavigator på Livsfabriken,  hjälper privatpersoner, företag och personal inom vård och omsorg, att navigera i kosten, skapa stödjande miljö för kost, uppnå en hållbar livsstilsförändring,  hantera tankar och känslor kring mat och matbeteenden, och få ökad energi, fokus och livsglädje.

Emma, har 17 års erfarenhet som  inom kostrådgivning, projektledning, utbildning, livsstilsförändring och konceptutveckling som legitimerad dietist i sjukvården i Stocholm. Hon är en van föreläsare och utbildare och har haft förmånen att följa tusentals personer på deras hälsoresa. Emmas gruppkoncept inom livsstilsförändring tex “Min Livsstil” och Mat och Mindfulness”, har haft många följare genom åren. Idag fortsätter vidareutvecklingen av koncepten genom företaget Livsfabriken,

Norran affärsliv beskriver Emmas erfarenheter kring livsstilsförändring på ett fint sätt: Läs gärna artikeln här:

Läs mer om Emmas dietistkompetens på LinkedIn

Varmt Välkommen till Livsfabriken!

För att boka en inspirationsföreläsning, en hälsodag eller utbildning till ditt företag, välkommen att kontakta oss på info@livsfabriken.se eller skicka SMS till 072-198 31 29.

Är du privatperson och vill bli inspirerad i kost och hälsa, följ oss på Facebook sidan Livsfabriken, där lägger vi ut alla kommande föreläsningar och kurser. Välkommen! !

Är du chef inom vård och omsorg, och vill inspirera och stötta din personal i både sitt eget hälsoarbete, såväl som att leda andra i livsstilsförändring, kontakta oss på info@livsfabriken.se, så skickar vi gärna mer information. Tack!