Antiinflammatorisk kost vid cancer- en föreläsning

Att kosten har betydelse för hälsan, känner vi alla till, men vilken betydelse kan den antiinflammatoriska kosten ha när det gäller att förebygga cancer samt påskynda återhämtning efter en traditionell cancerbehandling? I denna föreläsning om Antiinflammatorisk kost vid cancer, navigerar leg. dietist och kostnavigator Emma Cedergren oss i olika typer av antiinflammatoriska kosttyper, samt ger tips på livsmedel, örter och kryddor med en antiinflammatorisk effekt.

AKTUELLT:

Emma Cedergren, leg. dietist och kostnavigator ger en föreläsning om Antiinflammatorisk kost och cancer på Dietisternas riksförbunds fortbildningsdagar i norr under 26-27 februari. Föreläsningen fokuserar på, betydelsen av en antiinflammatorisk kost och livsstil vid förebyggandet av cancer, samt för att påskynda återhämtning efter traditionell cancerbehandling. Emma tar även upp frågan hur sjukvården bemöter patienter som idag efterfrågar rådgivning i antiinflammatorisk kost.